Tuesday, March 19, 2019

Společnost Mary Kay Europe získala cenu Brandon Hall Group Bronze pro rok 2018 za špičkovou technologii pro vzdělávání

BWW News Desk
January 12, 2019

Firma Brandon Hall Group jedna z nejznmjch a nejrespektovanjch vzkumnch organizac v oblasti zlepovn vkonnosti na svt udlila spolenosti Mary Kay uznvanou cenu Brandon Hall Group Bronze za pikov produkt v kategorii Best Advance in Learning Management Technology for External Training Nejvt pokrok v technologii pro sprvu vuky a externch kolen pblockquotep idpullquotepblockquote p Tuto cenu kosmetick firma zskala za svj nov inovativn vzdlvac systm pro sv globln prodejce s nzvem Link amp LearnTM leny poroty kter jednotliv pihlen projekty posuzovala patili zkuen nezvisl odbornci analytici a vkonn pracovnci skupiny Brandon Hall Group Vtzm budou ceny slavnostn pedny na konferenci Human Capital Management Excellence Conference Konference pro zen lidskch zdroj kterou firma Brandon Hall pod v lednu ve mst West Palm Beach na Florid p p Nezvisl obchodn konzultanti spolenosti Mary Kay na 9 evropskch trzch pat mezi prvn osoby kter si mohou tento rozshl vzdlvac program navren na vzdlvac podporu nezvislch prodejc vyzkouet a zlepit tak sv obchodn vsledky Tato inovativn elearningov platforma umouje nezvislm obchodnm konzultantm spolenosti Mary Kay pstup do vzdlvacho programu podle aktuln dostupnosti poadovanm obsahu a lokalizaci p p iMary Kay podporuje inovativn kulturu a jsme velmi poctni e jsme za tvrdou prci pi sputn na technologie Link amp LearnTM zskali ocenn Brandon Hall Group Bronze 2018i ekla Beth Lopez viceprezidentka pro globln vzdlvn obchodnch konzultant Mary Kay a viceprezidentka pro obchod a marketing firmy Mary Kay Inc v Evrop p p iReakce na sputn naeho novho vzdlvacho systmu pro obchodn konzultanty jsou velice pozitivn a i nadle budeme na trzch kde firma Mary Kay psob pokraovat v nasazovn tto inovativn ocenn platformy s clem pokraovat v naem posln a obohacovat ivoty en po celm svti p p Ceny Brandon Hall Group Excellence Awards za technologii oceuj organizace kter spn zavedly programy strategie procesy systmy a nstroje kter dosahuj mitelnch vsledk Jednotliv projekty jsou hodnoceny podle rznch kritri vetn prlomov inovace vc kter projekt odliuj od ostatnch a tak podle toho jakou hodnotu nabz p p iJsme hrdi na to e meme ocenit inovtory Je dechberouc jak kreativn jsou vtzov naich cen v dob kdy dochz neustle k prudkmu vvoji v oblasti lidskch zdroji ekla Rachel Cooke provozn editelka firmy Brandon Hall Group a editelka programu udlovn cen iOrganizace vech velikost prokzaly e kreativita a technologie mohou spolen vytvet nov a lep pracovn monostii p p pln seznam firem kter ocenn Brandon Hall Group zskaly najdete a referrerpolicyunsafeurl targetblank hrefhttpsctsbusinesswirecomctCTidsmartlinkampurlhttp3A2F2Fwwwbrandonhallcom2Fexcellenceawards2Fpastwinnersphpampesheet51923460ampnewsitemid20190112005019amplancsCZampanchorzdeampindex1ampmd54b48e88fed2dc6040a05fc80454d325f relnofollowzdea p p bO spolenosti Mary Kayb p p Ve spolenosti Mary Kay je spch zaloen na naem odhodln nabzet neodolateln produkty a na vytven novch pleitost kter maj kladn dopad na komunitu Ji 55 let firma Mary Kay podporuje eny v dosahovn jejich podnikatelskch cl v tm 40 zemch svta Jako nadnrodn spolenost s obraty v dech miliard dolar nabzme pikov produkty v oblasti pe o pokoku barven vlas a vn Vce dvod pro milovat Mary Kay najdete na a referrerpolicyunsafeurl targetblank hrefhttpsctsbusinesswirecomctCTidsmartlinkampurlhttp3A2F2Fmarykaycomampesheet51923460ampnewsitemid20190112005019amplancsCZampanchormarykaycomampindex2ampmd578f29d0e007de90fd733ef6147d5e61a relnofollowmarykaycoma p p bO spolenosti Brandon Hall Group Incb p p Firma Brandon Hall Group m vce ne 10 tisc zkaznk po celm svt a vce ne 20 let zkuenost s nabdkou pikovch vzkumnch a poradenskch slueb Firma Brandon Hall Group je nejznmj vzkumnou firmou v oblasti zlepovn vkonnosti Provdme vzkumy kter podporuj dosahovn lepch vkon a nabz vedoucm pracovnkm a odbornkm strategick informace pro dal rst a zlepovn obchodnch vsledk p p Firma Brandon Hall Group nabz irok portfolio slueb v oblasti zen a vzkumu uen a rozvoje prce s talentovanmi pracovnky zskvn novch pracovnk a lidskch zdroj Jdrem na nabdky je lensk program kter podporuje dosahovn skvlch vsledk dky obsahu spoluprci a komunitm Nai lenov maj pstup k vzkumm kter jim pomhaj dlat sprvn rozhodnut o lidech procesech a systmech a vyuvat poradenskch slueb itm na mru jejich konkrtnm potebm Vce informac zskte na webovch strnkch a referrerpolicyunsafeurl targetblank hrefhttpsctsbusinesswirecomctCTidsmartlinkampurlhttp3A2F2Fwwwbrandonhallcomampesheet51923460ampnewsitemid20190112005019amplancsCZampanchorwwwbrandonhallcomampindex3ampmd530e04fb012af21b3f3b32e34313d78ba relnofollowwwwbrandonhallcoma p p Text tto zprvy v pvodnm zdrojovm jazyce je oficiln verz Peklad tto zprvy do jinch jazyk poskytujeme pouze jako doplkovou slubuText zprvy v pvodnm zdrojovm jazyceje jedinou prvn zvaznou verz tto tiskov zprvy p p p

SOURCE: BUSINESS WIRE. ©2015 Business Wire

Comments

Registration Login
Registration Login
Registration Login
Registration